Χωρίσαμε λόγω στρατού και απόστασης όμως ακόμη τον θέλω

Ο στρατός αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νέου που φτάνοντας στην ηλικία των 18-19 αρχίζει να σκέφτεται ότι πρέπει να υπηρετήσει την πατρίδα.